Informasjonskapsler (Cookies) / Personvernpolicy (GDPR)

Personvernpolicy i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernordning i EU. Her presiserer vi hvordan BS Teknikk AS behandler personopplysninger.

 

Ansvarlig

BS Teknikk AS, Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo, org.nr. 840 530 752 (heretter kalt vi, vår eller oss), er ansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles.

Vi respekterer ditt privatliv. Uansett om du er en tilbakevendende kunde, ny kunde eller bare ser deg om på vår hjemmeside, vil vi at du føler deg trygg i forhold til våre databeskyttelsesregler og de forholdsregler vi tar for å beskytte dine personlige data. Når du er i kontakt med oss, vil vi automatisk kunne få opplysninger om navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-post adresse. Denne informasjonen vil bli lagret for å oppfylle vår servicegrad overfor deg.

Hvis du utleverer personlige data til oss, eller vi samler inn personlige data om deg fra andre kilder, vil vi behandle dataene i overensstemmelse med denne policyen.

Vi ønsker å understreke at vi ikke oppbevarer sensitive opplysninger (rase eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, seksuell legning eller forhold, osv)

Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger

Får å sikre at dine personlige data behandles korrekt og med et passende nivå av databeskyttelse, har vi innført følgende prinsipper for behandling:

Besøkende på hjemmesiden:

IP-adresse og Mac-adresse (avhengig av anvendt utstyr) Besøkshistorikk og besøksadferd, for eksempel hvilke sider det klikkes på, hvor lenge en side vises osv

Henvendelser sendt via hjemmesiden og svar mottatt for eksempel via e-mail

Hvis du har sendt informasjon via skjema, for eksempel med data som navn, e.mailadresse, interesseområde, virksomhet eller organisasjon, som du er ansatt i eller på annet vis representerer.

 

Kunder/Leverandører

Navn, jobbtittel, e-postadresse, telefonnummer

Virksomheten eller organisasjonen som du er ansatt i eller på annen måte representerer

Interaksjonshistorikk, herunder e-mailkommunikasjon

Data sendt til oss

 

Vi behandler som hovedregel ikke noe særlige kategorier av personlige data (sensitiv personinformasjon) om deg, med mindre du har gitt ditt samtykke til det, eller vi har plikt til å gjøre det for å overholde gjeldende lovgivning.

 

Formål med behandling og juridisk grunnlag

Vi behandler kun dine personlige data for å oppnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personlige data hvis et eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • Behandlingen er nødvendig for å overholde en kontraktsfestet forpliktelse
  • Behandlingen er nødvendig for å overhold lovkrav, som vi måtte være underlagt
  • Behandlingen er nødvendig av hensyn til våre egne eller tredjeparters legitime interesser, og at slik behandling ikke betraktes å være til skade for deg
  • Du har gitt ditt samtykke til en slik behandling

 

Overordnet er vårt juridiske grunnlag for behandling av personlig data, som relateres til kontaktpersoner hos våre kunder/leverandører en avveining av våre legitime interesser i vårt B2B forhold til deg overfor din rett til å få beskytte dine personopplysninger. Det er vår oppfattelse at en slik behandling ikke kan betraktes som å være til skade for deg, i det vi alene har registrert basale kontaktopplysninger om deg, som relaterer til den organisasjon du er ansatt i, og i det vi alene behandler disse data for å være i stand til ¨å levere ytelser til deg og din arbeidsgiver.

Hva brukes opplysningene til?

  • levere produkter, serviceytelser og opplysninger til deg, som du har bedt oss om
  • administrere våre forretningsmessige forhold og forhandler eller gjennomføre avtaler
  • yte generell kundebehandling og support
  • oppnå kundeinnsikt og viten om hvordan våre forskjellige serviceytelser, herunder websteder, applikasjoner brukes og for å foreta en evaluering og forbedring
  • kommunisere med deg om forskjellige emner
  • overholde lovgivning

Lagring og lagringstid

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendige for å oppfylle de formålene opplysningene fra begynnelsen var tiltenkt for. Opplysningene kan også lagres i den perioden som er pålagt ved gjeldende lov. Vi har løpende rutiner for lagring, og vil påse at vi ikke lagrer unødvendige opplysninger, samt minimerer lagringstiden i så stor grad som mulig.. Lover og regler for bokføring pålegger oss imidlertid å lagre bestillinger og transaksjonshistorikk i forretningssystemet vårt.

Informasjon som samles inn etter samtykke

Dersom vi samler inn informasjon eller opplysninger til et annet formål enn som nevnt i denne policyen eller ikke omfattes av en annen lov, som for eksempel kundeundersøkelser, vil vi gi informasjon om dette og også gi mulighet til å aktivt samtykke til dette. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og informasjonen slettes da omgående.

Sikkerheten til personopplysningene dine

Vi behandler kun den informasjon og de opplysninger som trengs, av de personene som trenger den for å gi den beste servicen og gjennomføre det som er avtalt og forventes av oss som leverandør. Ved mistanke om lovbrudd eller inntrengning vil vi omgående kontakte Datatilsynet, tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for å iverksette de tiltakene loven krever.