11.000 anlegg levert til fornøyde kunder

Vi gjør byggautomasjon enkelt!

Om oss

BS teknikk har siden 1986 prosjektert og levert alt fra enkle automatikkanlegg til avanserte web-systemer for styring av tekniske anlegg innen varme og ventilasjon.

Et byggautomatiseringsanlegg er typisk delt inn i tre nivåer: ¹ Feltkomponenter, ² undersentral og styring, ³ toppsystem − Vi er din leverandør for alle nivåene!


 

Vårt fokus vil du merke ligger på kvalitet og energieffektivisering.

Kvalitet

I prosjekteringen, hvor vi lager løsninger som bidrar til at alle fag kommer raskt og riktig til mål.

I produkt, hvor vi kun har anerkjente merkeleverandører

I sluttleveransen, hvor du sitter igjen med et topp moderne automatikksystem

Energieffektivisering

Smarte løsninger gir lavere energiforbruk

Energiovervåking hvor du raskt kan oppdage avvik og logge gode resultater

Klima og miljø som vårt strategiske satsningsområde


BS Teknikk har mer enn 37års erfaring med prosjektering, programmering og installasjon av feltkomponenter for et bredt spekter av automatikkløsninger. Vi installerer og bygger SD-anlegg, som sikrer effektiv styring av bygget ditt.

Med i erfaringsbanken har vi prosjekter for ulike skoler og barnhager, kontorer, hoteller, butikker, resturanter og mye, mye mer. Vi betjener anlegg over hele landet og har kontorer i Oslo.

 

Vår visjon er å effektivisere byggautomasjon i Norge.

  • Dette gjør vi ved å benytte utstyr fra anerkjente merkeleverandører og ha fokus på effektive rutiner og gjennomprøvde løsninger.
  • Gjennom SD anlegg kan alle prosesser bli styrt enten det er snakk om varme, luft, kjøling, lys eller andre ting i bygget.
  • Gjennom smarte løsninger for webbasert overvåking, tilbyr vi full oversikt og styring av de tekniske anleggene. Dette gir lavere energikostnader, færre varmetap og større trygghet.
  • Med en web-basert plattform kan du til enhver tid hente ut den informasjonen du trenger, enten på mobilen, nettbrettet eller på PC via apper og internett.
  • Vi er et effektivt team som jobber for å gi den beste automatikkløsningen tilpasset ditt bygg.

 

VI GJØR BYGGAUTOMASJON ENKELT!

Energieffektivisering

Med kontinuerlig overvåking gis umiddelbart varsel dersom det oppstår avvik, og nødvendige tiltak kan raskt iverksettes.

 

Dette er tidsbesparende og sørger for energieffektivisering og kostnadsreduksjon.

Trådløs overvåkning

Trådløs overvåking gir full oversikt og bedre kontroll på alle funksjoner i bygget uansett hvor du befinner deg.

Med innstillinger på alarmene kan du selv velge de viktige avvikene på ditt anlegg og få varsler enten i appen, på mail eller telefon.

Ved avvik sendes varsel slik at du sikres kontinuerlig overvåking.

Kostnadsreduksjon

BS Teknikk leverer løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

 

I et prosjekt ønsker vi å jobbe på lag, fordi vi mener vi kun kan være best sammen. Vi sørger for løsninger som hjelper elektriker, rørlegger og andre å komme raskt- og riktig til mål.

Det er der suksessfaktoren ligger. Å kunne styre anlegget med mindre materiell og installasjonstid, men til mye bedre kvalitet.

- Gunnar Børsand, BS Teknikk AS