11.000 anlegg levert til fornøyde kunder

Vi gjør byggautomasjon enkelt!

Om oss

BS teknikk har siden 1986 prosjektert og levert alt fra enkle automatikkanlegg til avanserte web-systemer for styring av tekniske anlegg innen varme og ventilasjon.

BS teknikk prosjekterer, programmerer og installerer automatikk og SD-anlegg for næringsbygg som kontorer, hoteller, butikker og restauranter. Vår visjon er å effektivisere byggautomasjon i Norge. Dette gjør vi ved å benytte utstyr fra anerkjente merkeleverandører og ha fokus på effektive rutiner og gjennomprøvde løsninger. Gjennom SD anlegg kan alle prosesser bli styrt enten det er snakk om varme, luft, kjøling, lys eller andre ting i bygget. Vi leverer både nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.

Gjennom smarte løsninger for webbasert overvåking, tilbyr vi full oversikt og styring av de tekniske anleggene. Dette gir lavere energikostnader, færre varmetap og større trygghet. Du kan til enhver tid hente ut den informasjonen du trenger, enten på mobilen, nettbrettet eller på PC via apper og internett. Vi er et effektivt team som jobber for å gi den beste automatikkløsningen tilpasset ditt bygg.

Vi betjener anlegg over hele landet og har kontorer i Oslo - VI GJØR BYGGAUTOMASJON ENKELT!

Energieffektivisering

Med kontinuerlig overvåking gis umiddelbart varsel dersom det oppstår avvik, og nødvendige tiltak kan raskt iverksettes.

 

Dette er tidsbesparende og sørger for energieffektivisering og kostnadsreduksjon.

Trådløs overvåkning

Trådløs overvåking gir full oversikt og bedre kontroll på alle funksjoner i bygget uansett hvor du befinner deg.

Med innstillinger på alarmene kan du selv velge de viktige avvikene på ditt anlegg og få varsler enten i appen, på mail eller telefon.

Ved avvik sendes varsel slik at du sikres kontinuerlig overvåking.

Kostnadsreduksjon

BS Teknikk leverer løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

 

I et prosjekt ønsker vi å jobbe på lag, fordi vi mener vi kun kan være best sammen. Vi sørger for løsninger som hjelper elektriker, rørlegger og andre å komme raskt- og riktig til mål.

Det er der suksessfaktoren ligger. Å kunne styre anlegget med mindre materiell og installasjonstid, men til mye bedre kvalitet.

- Gunnar Børsand, BS Teknikk AS