Billingstadsletta 18

Halverte energiforbruket og fikk en innsparingstid på 2.5mnd.

Billingstadsletta 18 er et glimrende prosjekt for å se hvordan driftere kan bruke automatikk og styringsverktøy isolert for å påvirke det totale energiforbruket i et bygg.

 

Gratulerer masse til dyktige driftere i Borg Forvaltning som oppnådde en reduksjon på om lag 50% og 600.000 kWh / år

Smartfunksjoner, EOS og nytt toppsystem:

På Billingstadsletta 18 er eksisterende komponenter som pumper, ventiler, vifter koblet opp mot nye undersentraler med fornyet styringsstrategi. Eksisterende 3veis-ventiler er oppgradert med ny motor, videre bidrar kalender styring og regulering mot utetemperatur til energibesparelsen.

Hele anlegget er koblet opp mot Iwmac SD-anlegg som logger verdier tilbake til anleggsstart. Den varsler på avvik og gir drifter et godt verktøy for å kunne optimalisere byggene sine.

Billingstadsletta 18 er i tillegg koblet opp mot Energinet for logging og optimalisering av energidata.

 

Hvorfor velge smart-styring?

Moderne bygg må bli mer bærekraftige, hypereffektive, fleksible og brukerfokuserte. Kjent for de fleste er automasjon hjernen i bygget, for den styrer og regulerer alle forholdene til fordel for brukerne.

En spektralanalyse gir en god oversikt over hvordan et bygg styres. Analysen kan bidra til å identifisere kjøretider, energitopper og avvik. Fra analysen ser vi effekten av smart-styring. Et bygg som kun kjører når det er nødvendig.

Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023
Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023

Hvilken rolle spiller verktøyene?

Som hovedoppgave i å overvåke prosesser og varsle på avvik ser vi et godt eksempel fra spektralanalysen. Her har vi et avvik på tekniske anlegg i nov/des 2022.

Med verktøy som Iwmac og Energinet kan man raskt og med et enkelt brukergrensesnitt oppdage feil og sette i gang utbedrende tiltak.

På bakgrunn av rask og rett håndtering sørget Borg Forvaltning for at nedetiden var kort og avviket ble fikset.

Årlige energitall:

Fra ombyggingen i oktober 2022 ser vi en tydelig trend på energireduksjon.

Gjennomsnittlig energitall 2019-2022 viser et årlig forbruk på: 1 180 549 kWh, mens energitall for 2023 viser en prognose på 602 247 kWh/år.

Billingstadsletta 18 har gått fra et forbruk på 184 til 94 kWh/kvm.

 

Dette tilsvarer en reduksjon på 49% årlig

 

Innsparingstid:

Oppgradering av tekniske løsningene som sikrer at anlegget kommuniserer og virker optimalt sammen utgjør omtrent en prosent av den totale byggekostnaden. Denne lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget, gjennom hele byggets levetid.

Borg Forvaltning opplyser om strømpriser på 2.5 kr/kWh her inkl. nettleie. Med disse strømprisene har Borg Forvaltning en innsparingsperiode tilsvarende 2.5 måneder.

På kun februar 2023 har Borg Forvaltning spart 176.344 kr

Årlig energitall
Årlig energitall

Smartfunksjoner, EOS og nytt toppsystem:

På Billingstadsletta 18 er eksisterende komponenter som pumper, ventiler, vifter koblet opp mot nye undersentraler med fornyet styringsstrategi. Eksisterende 3veis-ventiler er oppgradert med ny motor, videre bidrar kalender styring og regulering mot utetemperatur til energibesparelsen.

 

Hele anlegget er koblet opp mot Iwmac SD-anlegg som logger verdier tilbake til anleggsstart. Den varsler på avvik og gir drifter et godt verktøy for å kunne optimalisere byggene sine.

Billingstadsletta 18 er i tillegg koblet opp mot Energinet for logging og optimalisering av energidata.

Hvorfor velge smart-styring?

Moderne bygg må bli mer bærekraftige, hypereffektive, fleksible og brukerfokuserte. Kjent for de fleste er automasjon hjernen i bygget, for den styrer og regulerer alle forholdene til fordel for brukerne.

En spektralanalyse gir en god oversikt over hvordan et bygg styres. Analysen kan bidra til å identifisere kjøretider, energitopper og avvik. Fra analysen ser vi effekten av smart-styring. Et bygg som kun kjører når det er nødvendig.

 

Hvilken rolle spiller verktøyene?

Som hovedoppgave i å overvåke prosesser og varsle på avvik ser vi et godt eksempel fra spektralanalysen. Her har vi et avvik på tekniske anlegg i nov/des 2022.

Med verktøy som Iwmac og Energinet kan man raskt og med et enkelt brukergrensesnitt oppdage feil og sette i gang utbedrende tiltak.

På bakgrunn av rask og rett håndtering sørget Borg Forvaltning for at nedetiden var kort og avviket ble fikset.

Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023
Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023
Årlig energitall
Årlig energitall

Årlige energitall:

Fra ombyggingen i oktober 2022 ser vi en tydelig trend på energireduksjon.

Gjennomsnittlig energitall 2019-2022 viser et årlig forbruk på: 1 180 549 kWh, mens energitall for 2023 viser en prognose på 602 247 kWh/år.

Billingstadsletta 18 har gått fra et forbruk på 184 til 94 kWh/kvm.

 

Dette tilsvarer en reduksjon på 49% årlig

 

Innsparingstid:

Oppgradering av tekniske løsningene som sikrer at anlegget kommuniserer og virker optimalt sammen utgjør omtrent en prosent av den totale byggekostnaden. Denne lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget, gjennom hele byggets levetid.

Borg Forvaltning opplyser om strømpriser på 2.5 kr/kWh her inkl. nettleie. Med disse strømprisene har Borg Forvaltning en innsparingsperiode tilsvarende 2.5 måneder.

kun februar 2023 har Borg Forvaltning spart 176.344 kr

Referanseprosjekter