Billingstadsletta 18

Halverte energiforbruket og fikk en innsparingstid på 2.5mnd.

Billingstadsletta 18 er et glimrende prosjekt for å se hvordan driftere kan bruke automatikk og styringsverktøy isolert for å påvirke det totale energiforbruket i et bygg.

 

Gratulerer masse til dyktige driftere i Borg Forvaltning som oppnådde en reduksjon på om lag 50% og 600.000 kWh / år

Smartfunksjoner, EOS og nytt toppsystem:

På Billingstadsletta 18 er eksisterende komponenter som pumper, ventiler, vifter koblet opp mot nye undersentraler med fornyet styringsstrategi. Eksisterende 3veis-ventiler er oppgradert med ny motor, videre bidrar kalender styring og regulering mot utetemperatur til energibesparelsen.

 

Hele anlegget er koblet opp mot Iwmac SD-anlegg som logger verdier tilbake til anleggsstart. Den varsler på avvik og gir drifter et godt verktøy for å kunne optimalisere byggene sine.

Billingstadsletta 18 er i tillegg koblet opp mot Energinet for logging og optimalisering av energidata.

Hvorfor velge smart-styring?

Moderne bygg må bli mer bærekraftige, hypereffektive, fleksible og brukerfokuserte. Kjent for de fleste er automasjon hjernen i bygget, for den styrer og regulerer alle forholdene til fordel for brukerne.

En spektralanalyse gir en god oversikt over hvordan et bygg styres. Analysen kan bidra til å identifisere kjøretider, energitopper og avvik. Fra analysen ser vi effekten av smart-styring. Et bygg som kun kjører når det er nødvendig.

 

Hvilken rolle spiller verktøyene?

Som hovedoppgave i å overvåke prosesser og varsle på avvik ser vi et godt eksempel fra spektralanalysen. Her har vi et avvik på tekniske anlegg i nov/des 2022.

Med verktøy som Iwmac og Energinet kan man raskt og med et enkelt brukergrensesnitt oppdage feil og sette i gang utbedrende tiltak.

På bakgrunn av rask og rett håndtering sørget Borg Forvaltning for at nedetiden var kort og avviket ble fikset.

Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023
Spektralanalyse, sammenligning 2020-2021 / 2022-2023
Årlig energitall
Årlig energitall

Årlige energitall:

Fra ombyggingen i oktober 2022 ser vi en tydelig trend på energireduksjon.

Gjennomsnittlig energitall 2019-2022 viser et årlig forbruk på: 1 180 549 kWh, mens energitall for 2023 viser en prognose på 602 247 kWh/år.

Billingstadsletta 18 har gått fra et forbruk på 184 til 94 kWh/kvm.

 

Dette tilsvarer en reduksjon på 49% årlig

 

Innsparingstid:

Oppgradering av tekniske løsningene som sikrer at anlegget kommuniserer og virker optimalt sammen utgjør omtrent en prosent av den totale byggekostnaden. Denne lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget, gjennom hele byggets levetid.

Borg Forvaltning opplyser om strømpriser på 2.5 kr/kWh her inkl. nettleie. Med disse strømprisene har Borg Forvaltning en innsparingsperiode tilsvarende 2.5 måneder.

kun februar 2023 har Borg Forvaltning spart 176.344 kr

Referanseprosjekter