Nadderudveien 1

Rehabilitering av varme og ventilasjon med nytt SD-anlegg.

Nadderudveien 1 demonstrerer viktigheten av gode styringsverktøy. Gjennom prosjektet er det avdekket og utbedret avvik som påvirker energiregnskapet betydelig.

Energitallene så langt viser 17.5% kWh/spart pr. år

Fantastisk å jobbe med eiendomsbesittere som NorgesGruppen, som har engasjement for bærekraft og effektiv ressursbruk. Det å jobbe med slike innovative prosjekter gir ikke bare en mulighet til å implementere ny teknologi og beste praksis, men det bidrar også til å redusere miljøpåvirkningen og øke den langsiktige verdien av eiendommen.

 

Rehabilitering for optimalt inneklima og energi:
Hver varmekurs var styrt lokalt etter et fast settpunkt, uten samspill med andre deler av varmesystemet.

Styringen ble oppgradert mot utetemperatur og flere sensorer ble installert for bedre overvåkning. Gatevarmen reguleres etter værprognosen og snøostat. Videre integreres ventilasjonsaggregater og varmepumpe til nytt Iwmac toppsystemet.

 

Mer kontroll, bedre komfort og mindre energi:
I driftsfasen så vi viktigheten av god kontroll med et SD-anlegg, hvor vi oppdaget feil fra tidligere installasjoner, spesielt knyttet til snøostaten og varmepumpe/el-kjelens samspill.

Ombyggingen resulterer i forbedret kontroll over hele varmeanlegget, optimalisert styring og betydelig energibesparelse.

 

«Jeg vil tørre å påstå at hver besparte kWh må være grunnet SD-anlegget. Ikke bare på reguleringsnivå, men også at vi ble klar over feil som vi da kunne ta tak i

 

- Kristin Melvik Alfstad, Teknisk Sjef i NorgesGruppen Eiendom AS

 

 

Fantastisk å jobbe med eiendomsbesittere som NorgesGruppen, som har engasjement for bærekraft og effektiv ressursbruk. Det å jobbe med slike innovative prosjekter gir ikke bare en mulighet til å implementere ny teknologi og beste praksis, men det bidrar også til å redusere miljøpåvirkningen og øke den langsiktige verdien av eiendommen.

 

Rehabilitering for optimalt inneklima og energi:
Hver varmekurs var styrt lokalt etter et fast settpunkt, uten samspill med andre deler av varmesystemet.

Styringen ble oppgradert mot utetemperatur og flere sensorer ble installert for bedre overvåkning. Gatevarmen reguleres etter værprognosen og snøostat. Videre integreres ventilasjonsaggregater og varmepumpe til nytt Iwmac toppsystemet.

 

Mer kontroll, bedre komfort og mindre energi:
I driftsfasen så vi viktigheten av god kontroll med et SD-anlegg, hvor vi oppdaget feil fra tidligere installasjoner, spesielt knyttet til snøostaten og varmepumpe/el-kjelens samspill.

Ombyggingen resulterer i forbedret kontroll over hele varmeanlegget, optimalisert styring og betydelig energibesparelse.

Gratulerer til NorgesGruppen Eiendom AS med flott resultater på Nadderudveien 1. Vi takker for samarbeidet til alle involverte.

Foto: NorgesGruppen Eiendom AS, Peab

Referanseprosjekter