Romsås senter

Oppgradering av rørteknisk system, med trådløse energimålere.

Sammen med Ing. Petter Nome, Oslo VVS og Newsec har vi gjennomført en omfattende rehabilitering av varme- og kjøleanlegget til Romsås senter.

Ved å oppgradere det rørtekniske systemet, varmtvannstanker, pumper, ventiler og sensorer har et eldre 70-talls anlegg blitt modernisert til dagens standard. Anlegget har blitt utstyrt med smarte funksjoner, som lekkasjevakt og supplert med sensorer for bedre overvåkning. Gjennom gjenbruk av utstyr og ny automatisering har vi oppnådd en mer effektiv drift på anlegget.

 

Energitallene viser 11.5% og 600 000 kWh/spart pr. år.

Ny styring og overvåking
Automatikken på alle ventilasjonsaggregatene har blitt oppgradert med forbedret styringen og overvåkningen. All informasjon leses opp til Iwmac toppsystem, slik at vi enkelt kan overvåke og identifisere områder som kan forbedres. Som en del av tiltaket for å øke energieffektiviteten på Romsås senter, skal det nå erstattes varmegjenvinnere som vil gi lavere effektbehov både på varme og kjøling. Samtidig installerer vi energiventiler for kontinuerlig overvåking og optimalisering av energiforbruk.

Trådløs energimåling
Et kjøpesenter har ofte lange avstander og spredte punkter for måling av elektrisk energi. For å minimere behovet for kabling har vi implementert en trådløs energimålingsløsning ved å lese av energimålere via WiFi. Disse dataene integreres i toppsystemet og sendes videre til et eksternt energioppfølgingssystem. Stort omfang av energiovervåking gir bruker og eier god oversikt, og mulighet for kontinuerlig overvåking og optimalisering av energiforbruket.

 

«Det er kontinuerlig utvikling og forbedring som er eneste løsning på energieffektivisering mener vi.

Det er det som er svaret på alle nye krav og forskrifter.»

 

- Trond Harald Lindhagen, forvalter i Newsec PAM

 

 

Ny styring og overvåking
Automatikken på alle ventilasjonsaggregatene har blitt oppgradert med forbedret styringen og overvåkningen. All informasjon leses opp til Iwmac toppsystem, slik at vi enkelt kan overvåke og identifisere områder som kan forbedres. Som en del av tiltaket for å øke energieffektiviteten på Romsås senter, skal det nå erstattes varmegjenvinnere som vil gi lavere effektbehov både på varme og kjøling. Samtidig installerer vi energiventiler for kontinuerlig overvåking og optimalisering av energiforbruk.

Trådløs energimåling
Et kjøpesenter har ofte lange avstander og spredte punkter for måling av elektrisk energi. For å minimere behovet for kabling har vi implementert en trådløs energimålingsløsning ved å lese av energimålere via WiFi. Disse dataene integreres i toppsystemet og sendes videre til et eksternt energioppfølgingssystem. Stort omfang av energiovervåking gir bruker og eier god oversikt, og mulighet for kontinuerlig overvåking og optimalisering av energiforbruket.

Hva er nøkkelen til god automatikk?

I ITB-guiden.no skriver de at «svaret er svært enkelt».

– «Det handler om å snakke sammen på tvers av faggruppene!»

«Samarbeidet i dette prosjektet er i stor grad bygget på tillit og respekt.

I tillegg er det morsomt å jobbe med kompetente og løsningsorienterte fagfolk»

- Trond Harald Lindhagen, forvalter i Newsec PAM

Det har vært spesielt gøy å jobbe sammen med Newsec, som er forvaltere av bygget for Eierseksjonssameiet Romsås Senter 1. Newsec har vist seg som en svært innovativ og fremoverlent forvalter som har mestret balansen mellom ansvarliggjøring og å sette krav til prosjekterende og utførende. Mindre kabling var et av kravene de satt og har utfordret BS Teknikk på nye, moderne løsninger som trådløs energimåling.

«Det har vært en utfordrende balansegang, kost/nytte må alltid stå i forhold til hverandre, samtidig som man skal sikre at det vi gjør har en verdi også for morgendagen.»

- Trond Harald Lindhagen, forvalter i Newsec PAM

Newsec har også vist nytten av moderne verktøy i driftsperioden til bygget. Med Iwmac på topp har de identifisert behovet for å erstatte varmegjenvinnere og installere nye energiventiler. Dette vil bidra til ytterligere energibesparelser på bygget.

«Det er kontinuerlig utvikling og forbedring som er eneste løsning på energieffektivisering mener vi. Det er det som er svaret på alle nye krav og forskrifter.»

- Trond Harald

Videre har vi samarbeidet med Ing. Petter Nome som har vært ansvarlig for prosjekteringen. I tett samarbeid med BS Teknikk har de kommet frem til de mest optimale løsningene for senterets energisentral og det rørtekniske systemet. Sammen med rørlegger fra Oslo VVS og øvrige utførende, er det rørtekniske anlegget, med nye akkumulatortanker, pumper, shunter og energiventiler, bygget om under kontinuerlig drift.

«Dette har kun vært mulig med et omfattende samarbeid på tvers av fagene, og god koordinering mot automasjon.»

- Petter Nome, Daglig leder hos Ing. Petter Nome

Ing. Petter Nome har sørget for helheten i bygget med tanke på energiøkonomi, gjennomføringsevne og å realisere forvalters ønsker for bygget. De er flinke til å involvere ressurser tidlig i prosjektet som sørger for at alle fag kan bidra med kompetanse for sine fagområder. Dette er en avgjørende faktor for å oppnå gode og skreddersydde løsninger for bygget.

«Samarbeidet og kommunikasjonen med BS Teknikk har vært en avgjørende suksessfaktor i prosjektet. BS Teknikk er smidige, kunnskapsrike og løsningsorienterte»

- Petter Nome

Det har vært spesielt gøy å jobbe sammen med Newsec, som er forvaltere av bygget for Eierseksjonssameiet Romsås Senter 1. Newsec har vist seg som en svært innovativ og fremoverlent forvalter som har mestret balansen mellom ansvarliggjøring og å sette krav til prosjekterende og utførende. Mindre kabling var et av kravene de satt og har utfordret BS Teknikk på nye, moderne løsninger som trådløs energimåling.

«Det har vært en utfordrende balansegang, kost/nytte må alltid stå i forhold til hverandre, samtidig som man skal sikre at det vi gjør har en verdi også for morgendagen.»

- Trond Harald Lindhagen, forvalter i Newsec PAM

Newsec har også vist nytten av moderne verktøy i driftsperioden til bygget. Med Iwmac på topp har de identifisert behovet for å erstatte varmegjenvinnere og installere nye energiventiler. Dette vil bidra til ytterligere energibesparelser på bygget.

 

«Det er kontinuerlig utvikling og forbedring som er eneste løsning på energieffektivisering mener vi. Det er det som er svaret på alle nye krav og forskrifter.»

- Trond Harald

 

 

«Samarbeidet i dette prosjektet er i stor grad bygget på tillit og respekt.

I tillegg er det morsomt å jobbe med kompetente og løsningsorienterte fagfolk»

 

- Trond Harald Lindhagen, forvalter i Newsec PAM

 

 

 

«Samarbeidet og kommunikasjonen med BS Teknikk har vært en avgjørende suksessfaktor i prosjektet. BS Teknikk er smidige, kunnskapsrike og løsningsorienterte»

 

- Petter Nome, Daglig leder hos Ing. Petter Nome

 

Videre har vi samarbeidet med Ing. Petter Nome som har vært ansvarlig for prosjekteringen. I tett samarbeid med BS Teknikk har de kommet frem til de mest optimale løsningene for senterets energisentral og det rørtekniske systemet. Sammen med rørlegger fra Oslo VVS og øvrige utførende, er det rørtekniske anlegget, med nye akkumulatortanker, pumper, shunter og energiventiler, bygget om under kontinuerlig drift.

«Dette har kun vært mulig med et omfattende samarbeid på tvers av fagene, og god koordinering mot automasjon.»

- Petter Nome, Daglig leder hos Ing. Petter Nome

Ing. Petter Nome har sørget for helheten i bygget med tanke på energiøkonomi, gjennomføringsevne og å realisere forvalters ønsker for bygget. De er flinke til å involvere ressurser tidlig i prosjektet som sørger for at alle fag kan bidra med kompetanse for sine fagområder. Dette er en avgjørende faktor for å oppnå gode og skreddersydde løsninger for bygget.

«Samarbeidet og kommunikasjonen med BS Teknikk har vært en avgjørende suksessfaktor i prosjektet. BS Teknikk er smidige, kunnskapsrike og løsningsorienterte»

- Petter Nome

Gratulerer til Newsec med flott resultater på Romsås senter og takk for samarbeidet til alle involverte.

Foto: OBOS, Rune Aakvik, C. Hill

Referanseprosjekter