DNB Hovedkontor Beddingen Trondheim

BS Teknikk fikk oppgaven med å fornye styringssystem ved DNB sitt hovedkontor på Solsiden i Trondheim.

Vi er opptatt av miljø og benytter systemer som sørger for gjenbruk av eksisterende utstyr. Hos DNB er sensorer, pumper, vifter med frekvensomformere beholdt, men med fornyet styringsstrategi.

Gamle Johnsen Controls undersentraler ble byttet ut med topp moderne bacnet TCP/IP sentraler som kommuniserer direkte mot Iwmac toppsystem. På denne måten har eksisterende komponenter blitt brukt for en nyere styringsform, der informasjon på komponent nivå kan hentes ut og fremvises i toppsystemet.

Videre ble det installert nye energiventiler som gir oss kontroll på vannmengder og energiforbruk. EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk. Det gamle KNX programmet for rom kontrollen ble ryddet og fornyet til moderne funksjoner som også leses opp i toppsystemet. Anlegget er koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring.

Gamle Johnsen Controls undersentraler ble byttet ut med topp moderne bacnet TCP/IP sentraler som kommuniserer direkte mot Iwmac toppsystem. På denne måten har eksisterende komponenter blitt brukt for en nyere styringsform, der informasjon på komponent nivå kan hentes ut og fremvises i toppsystemet.

Videre ble det installert nye energiventiler som gir oss kontroll på vannmengder og energiforbruk. EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk. Det gamle KNX programmet for rom kontrollen ble ryddet og fornyet til moderne funksjoner som også leses opp i toppsystemet. Anlegget er koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring.

Referanseprosjekter