Sandvika storsenter

Gamle Johnsen Controls undersentraler ble koblet opp mot moderne bacnet sentraler som kommuniserer direkte mot Iwmac toppsystem. På denne måten har eksisterende komponenter blitt brukt for en nyere styringsform, der informasjon på komponent nivå kan hentes ut og fremvises på toppsystemet.

 

EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk.

Anlegget er også koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring av gatevarmen.

EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk.

Anlegget er også koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring av gatevarmen.

Foto: Sandvika Storsenter

Referanseprosjekter