Skedsmo kirke

Skedsmo kirke har fått nytt varmeanlegg, smartfunksjoner for styring av inneklima og nytt Iwmac toppsystem. Dette gjorde at kirken sparte opp mot 60.000 kWh/år.

 

Ved å sammenligne energidata før/etter ombyggingen viser Skedsmo kirke svært gode tall. Skedsmo kirke gikk fra et gjennomsnittlig forbruk (siste 5år) på 210.000 kWh til 151.650 kWh.

Det tilsvarer en reduksjon på 28%

(Ved å inkludere koronaårene 2020-2021 blir reduksjonen hele 39%)

 

Les mer om hvilke smartfunksjoner som ble brukt i dette prosjektet

Smartfunksjoner:

Vi har tatt i bruk Outlook kalenderstyring som setter ønsket modus for 10 ulike oppvarmingssoner i kirken. Skal det arrangeres dåp / begravelse / bryllup eller annet styres de tekniske anleggene etter angitt modus. Kirkeområdet går automatisk over i booket modus og regulerer på angitt settpunkt.

Videre er selvlærende system koplet opp sammen med YR værvarsling for å nå riktig temperatur til ønsket tid.

Eco maxvokter styrer ned effekttopper som gir betydelig reduksjon i energiregnskapet.

 

Trådløse følere:

Med en veggtykkelse på 1.4m og verneverdige bygningsdeler ble trådløse følere løsningen. Med hovedfordel i å bevare bygget, gikk også installasjonstid raskere og elektriker ble spart for kablingsarbeid.

 

Iwmac toppsystem:

Iwmac er et godt verktøy til driftsansvarlig for styring av bygget. Fremvisning av sekundverdier, loggfunksjon tilbake til anleggsdato, energioppfølgingssystem og en webbasert server er noen av hovedpunktene for at dette toppsystemet er ledende i markedet.

Smartfunksjoner:

Vi har tatt i bruk Outlook kalenderstyring som setter ønsket modus for 10 ulike oppvarmingssoner i kirken. Skal det arrangeres dåp / begravelse / bryllup eller annet styres de tekniske anleggene etter angitt modus. Kirkeområdet går automatisk over i booket modus og regulerer på angitt settpunkt.

Videre er selvlærende system koplet opp sammen med YR værvarsling for å nå riktig temperatur til ønsket tid.

Eco maxvokter styrer ned effekttopper som gir betydelig reduksjon i energiregnskapet.

 

Trådløse følere:

Med en veggtykkelse på 1.4m og verneverdige bygningsdeler ble trådløse følere løsningen. Med hovedfordel i å bevare bygget, gikk også installasjonstid raskere og elektriker ble spart for kablingsarbeid.

 

Iwmac toppsystem:

Iwmac er et godt verktøy til driftsansvarlig for styring av bygget. Fremvisning av sekundverdier, loggfunksjon tilbake til anleggsdato, energioppfølgingssystem og en webbasert server er noen av hovedpunktene for at dette toppsystemet er ledende i markedet.

Foto: Wikipedia / Norske Kirker

Referanseprosjekter