Thon Hotel Oslo Airport

Energibesparelse på 30 % og 2.600.000 kWh/år

Gamle Johnsen Controls undersentraler ble koblet opp mot moderne bacnet TCP/IP sentraler som kommuniserer direkte mot Iwmac toppsystem. På denne måten har eksisterende komponenter blitt brukt for en nyere styringsform, der informasjon på komponent nivå kan hentes ut og fremvises på toppsystemet.

"På et av våre hotell sparer vi 2.600.000 kWh energi i året etter ombygging. Det regnestykket taler for seg selv"

- Espen Rognlien Driftssjef Konsern hotell og restaurant eiendom

Kontroll på vannmengder:
Det krever betydelig energi å transportere vann gjennom bygninger. De fleste kjenner til VAV (Variable Air Volume) systemer, nå ønsker BS Teknikk å rette søkelyset mot VVV (Variabelt Vann Volum) - som en effektiv løsning for å redusere energiforbruket i bygg.

I dette prosjektet har vi installert nye energiventiler som gir oss full kontroll over vannmengder og energiforbruk på alle hovedkurser. Videre har vi utstyrt radiatorkursene med trykkuavhengige soneventiler, som gir nøyaktig regulering av mengden vann på hvert enkelt rom.

Den mengderegulerte temperaturen på vannet har vært en stor bidragsyter til energireduksjonen i dette prosjektet.

Renovering under full hotelldrift:
Løsningene i dette prosjektet skulle både være smarte og sikre kort nedetid. Vi må også sikre at alle partnere, som elektriker og rørlegger, kommer raskt- og riktig til mål.

I dette prosjektet ble gjenbruk av eksisterende- og nye komponenter kombinert for ny styringsstrategi. På alle hotellrom er det montert romkontroller som styrer varme i rom og badegulv. Trykkuavhengige soneventiler på alle radiatorkurser bidrar ikke bare til kontroll av vannmengder, men det fjerner også en krevende innregulering for rørleggeren.

Anlegget er videre koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring. All informasjon, på komponent nivå, hentes ut og fremvises på toppsystemet og EOS.

EOS - Energioppfølgingssystem:
EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk.

 

"På et av våre hotell sparer vi 2.600.000 kWh energi i året etter ombygging. Det regnestykket taler for seg selv"

- Espen Rognlien Driftssjef Konsern hotell og restaurant eiendom

 

Kontroll på vannmengder:
Det krever betydelig energi å transportere vann gjennom bygninger. De fleste kjenner til VAV (Variable Air Volume) systemer, nå ønsker BS Teknikk å rette søkelyset mot VVV (Variabelt Vann Volum) - som en effektiv løsning for å redusere energiforbruket i bygg.

I dette prosjektet har vi installert nye energiventiler som gir oss full kontroll over vannmengder og energiforbruk på alle hovedkurser. Videre har vi utstyrt radiatorkursene med trykkuavhengige soneventiler, som gir nøyaktig regulering av mengden vann på hvert enkelt rom.

Den mengderegulerte temperaturen på vannet har vært en stor bidragsyter til energireduksjonen i dette prosjektet.

Renovering under full hotelldrift:
Løsningene i dette prosjektet skulle både være smarte og sikre kort nedetid. Vi må også sikre at alle partnere, som elektriker og rørlegger, kommer raskt- og riktig til mål.

I dette prosjektet ble gjenbruk av eksisterende- og nye komponenter kombinert for ny styringsstrategi. På alle hotellrom er det montert romkontroller som styrer varme i rom og badegulv. Trykkuavhengige soneventiler på alle radiatorkurser bidrar ikke bare til kontroll av vannmengder, men det fjerner også en krevende innregulering for rørleggeren.

Anlegget er videre koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring. All informasjon, på komponent nivå, hentes ut og fremvises på toppsystemet og EOS.

EOS - Energioppfølgingssystem:
EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk.

Foto: Thon Hotels

Referanseprosjekter