Thon Hotel Oslo Airport

Gamle Johnsen Controls undersentraler ble koblet opp mot moderne bacnet TCP/IP sentraler som kommuniserer direkte mot Iwmac toppsystem. På denne måten har eksisterende komponenter blitt brukt for en nyere styringsform, der informasjon på komponent nivå kan hentes ut og fremvises på toppsystemet.

Videre ble det installert nye energiventiler som gir oss kontroll på vannmengder og energiforbruk. EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk. Anlegget er også koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring.

På alle hotellrom er det montert romkontroller som styrer varme i rom og bade gulv og leses inn i toppsystemet. Radiatorer er utstyrt med nye trykkuavhengige sone ventiler hvor mengden stilles inn rett i ventilen for full kontroll på mengder.

Videre ble det installert nye energiventiler som gir oss kontroll på vannmengder og energiforbruk. EOS system gir oss fullstendig energilogg der toppsystemet logger, viser og følger med på forbruket. Verdier kan eksporteres til utallige filformater og med grafisk fremvisning kan man lett følge med og få varsler vedrørende byggets- og komponenters energiforbruk. Anlegget er også koblet opp mot YR værvarsel som gir oss viktig informasjon for effektiv styring.

På alle hotellrom er det montert romkontroller som styrer varme i rom og bade gulv og leses inn i toppsystemet. Radiatorer er utstyrt med nye trykkuavhengige sone ventiler hvor mengden stilles inn rett i ventilen for full kontroll på mengder.

Foto: Thon Hotels

Referanseprosjekter