Nye Verket i Moss med Ankershus, M6 og Støperiet - Høegh Eiendom

Disse tre byggene er utstyrt med Clima Connect® systemer. Modbus baserte romkontroll styrer VAV, varme og kjøling.

"Vi sparer mye materiell og kommer mye raskere i mål med systemet til BS Teknikk. Det minimerer også muligheten for feil kobling og det er lettere for oss å finne evt. feil og mangler."

- Elektriker på prosjektet

 

Kontorbygget er levert uten lokal kjøling og varme. Intelligente romkontrollere føler på inneklima og styrer VAV spjeld for å oppnå god inneklima. Viftene styres med avansert optimaliseringsfunksjon mot spjeldvinkel for energibesparende viftedrift.

Felles snøostat og YR værmelding sørger for effektiv styring av gatevarme ved behov.

 

"Vi slipper innreguleringsventiler og innregulering av anlegget da mengder leses/stilles inn fra pumper og energiventilene til BS Teknikk. Dette gir også full kontroll og logge mulighet gjennom hele livsløpet i anlegget"

- Rørlegger på prosjektet

Vi sparer mye materiell og kommer mye raskere i mål med systemet til BS Teknikk. Det minimerer også muligheten for feil kobling og det er lettere for oss å finne evt. feil og mangler.

Elektriker

Vi slipper innreguleringsventiler og innregulering av anlegget da mengder leses/stilles inn fra pumper og energiventilene til BS Teknikk. Dette gir også full kontroll og logge mulighet gjennom hele livsløpet i anlegget

Rørlegger

 

Kontorbygget er levert uten lokal kjøling og varme. Intelligente romkontrollere føler på inneklima og styrer VAV spjeld for å oppnå god inneklima.

 

Viftene styres med avansert optimaliseringsfunksjon mot spjeldvinkel for energibesparende viftedrift.

 

Felles snøostat og YR værmelding sørger for effektiv styring av gatevarme ved behov.

 

 

Referanseprosjekter