Overvåking av ditt inneklima

Iwmac - trådløs overvåking

Med nye intelligente trådløse sensorer kan vi få full oversikt og bedre kontroll på alle funksjoner i bygget.

Sensorene måler temperatur, trykk, Radon, VOC, CO2 og fukt, er fleksible og kan brukes overalt.

Uavhengig av hvilket utstyr som finnes fra før, kan du logge data fra alle komponenter på anlegget ditt. All data vil bli lagret, noe som gir brukeren mulighet til å logge alt, helt tilbake til start. Velg parametere, tidsrom og oppsett av graf. Du kan også laste data til en excel eller CSV fil. I tillegg har du mulighet for live-trending der du kan følge utviklingen av utstyret ditt i nåtid.

Ved avvik sendes varsel slik at du sikres bedre oversikt og har full kontroll til enhver tid.

Smarte funksjoner

Med Iwmac på topp, snakker alle sammen. Fra et åpent REST API deler vi og får tildelt data fra andre systemer. Max Vokter, prognosestyring, IoT enheter, varsling og styring av andre funksjoner vil tilføre ny teknologi til eksisterende bygg.

Vi tilbyr også aktiv døgnbemannet alarmtjeneste slik at du blir kontaktet hvis noe kritisk skulle skje.

Referanseprosjekter

Sandvika Storsenter

Sandvika Storsenter

Kunsthøyskolen i Bergen

Kunsthøyskolen i Bergen

Indeks-huset på Solli Plass står oppført på tomten hvor "Det engelse kvarter" stod frem til det ble revet i 1962. Indekshuset er utført i prefabrikerte betongelementer forblendet med hvit granitt. Bygget  blir med jevne mellomrom kåret til det styggeste bygget i Oslo, men har også mottatt flere arkitekturpriser. Oppdrag for Høegh Eiendom.

Indekshuset Oslo – Høegh Eiendom

Iwmac
Belimo
Johnson-Controls
Thermokon
Triple-S
Produal
Automation-Rockwell