Energikomponenter

Lavere energikostnader og større trygghet med full overvåking og kontroll.

BS Teknikk AS leverer energimålere, energiventiler, strømmålere maxvoktere med mer. Med intelligente komponenter får vi sekund verdier til bruk i styring og logging for optimal energiutnyttelse som gir lave driftskostnader.

Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring og elektrotekniske systemer blir samkjørt og meldinger om avvik og driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av det webbaserte SD-anlegget. SD-anlegget er byggets viktigste verktøy for effektiv drift og kostnadskontroll.

Programmering mot maxvokter fordeler energibelastning gjennom dagen og sørger for å unngå forbrukstopper slik at kostnadene på energiforbruket reduseres.

Referanseprosjekter

Sandvika Storsenter

Sandvika Storsenter

Kunsthøyskolen i Bergen

Kunsthøyskolen i Bergen

Indeks-huset på Solli Plass står oppført på tomten hvor "Det engelse kvarter" stod frem til det ble revet i 1962. Indekshuset er utført i prefabrikerte betongelementer forblendet med hvit granitt. Bygget  blir med jevne mellomrom kåret til det styggeste bygget i Oslo, men har også mottatt flere arkitekturpriser. Oppdrag for Høegh Eiendom.

Indekshuset Oslo – Høegh Eiendom

Iwmac
Belimo
Johnson-Controls
Thermokon
Triple-S
Produal
Automation-Rockwell