Rehabilitering

Rehabilitering med Clima Connect®

Clima Connect ®, ett bus basert «plug and play» system brukes også i rehabilitering. Med dette systemet kan gamle motorer benyttes videre. 3 fase motorer utstyres med frekvensomformere som gir oss viktige data til toppsystemet og bedre styringsform. Dersom motorventiler i varme og kjølesystemet oppgraderes med nye energiventiler får vi i tillegg et komplett energiregnskap. Bus systemet leser fra intelligente pumper og ventiler. Denne løsningen sparer prosjektet for mye utstyr, tid og med lite kabling. Energiventiler har innebygd mengdemåler, temperaturer, energiregistrering og logger luft i vann systemet.  Dette bidrar til at vi kan fange opp og forebygge feil på anlegget.

Referanseprosjekter

Sandvika Storsenter

Sandvika Storsenter

Kunsthøyskolen i Bergen

Kunsthøyskolen i Bergen

Indeks-huset på Solli Plass står oppført på tomten hvor "Det engelse kvarter" stod frem til det ble revet i 1962. Indekshuset er utført i prefabrikerte betongelementer forblendet med hvit granitt. Bygget  blir med jevne mellomrom kåret til det styggeste bygget i Oslo, men har også mottatt flere arkitekturpriser. Oppdrag for Høegh Eiendom.

Indekshuset Oslo – Høegh Eiendom

Iwmac
Belimo
Johnson-Controls
Thermokon
Triple-S
Produal
Automation-Rockwell