Energisystemer

Lavere energikostnader og større trygghet med full overvåking og kontroll.

Feil på det tekniske anlegget eller brukerfeil kan føre til økt energiforbruk.

Med kontinuerlig overvåking gis umiddelbart varsel dersom det oppstår avvik, og nødvendige tiltak kan raskt iverksettes. Dette er tidsbesparende og sørger for energieffektivisering og kostnadsreduksjon.

Du får full historikk over energiforbruket i bygget og forbruket kan sammenlignes på ukes, måneds og årsbasis. I kombinasjon med en rekke statistikkfunksjoner gir dette oversikt over hvor energibesparende tiltak bør settes inn.

Du kan logge, måle og grafe energiforbruket for hver enkel komponent eller hele anlegget med et enkelt tastetrykk.

Referanseprosjekter

Sandvika Storsenter

Sandvika Storsenter

Kunsthøyskolen i Bergen

Kunsthøyskolen i Bergen

Indeks-huset på Solli Plass står oppført på tomten hvor "Det engelse kvarter" stod frem til det ble revet i 1962. Indekshuset er utført i prefabrikerte betongelementer forblendet med hvit granitt. Bygget  blir med jevne mellomrom kåret til det styggeste bygget i Oslo, men har også mottatt flere arkitekturpriser. Oppdrag for Høegh Eiendom.

Indekshuset Oslo – Høegh Eiendom

Iwmac
Belimo
Johnson-Controls
Thermokon
Triple-S
Produal
Automation-Rockwell