Verket i Moss – Høegh Eiendom

Nye Verket i Moss med Ankershus, M6 og Støperiet – Høegh Eiendom Disse tre byggene er utstyrt med Clima Connect® systemer. Modbus baserte romkontroll styrer VAV, varme og kjøling. Kontorbygget er levert uten lokal kjøling og varme. Intelligente romkontrollere føler på inneklima og styrer VAV spjeld for å oppnå god inneklima. Viftene styres med avansert…

Read More